Työn ja työidentiteetin kehittämisen haasteista

Satu-Mari Jansson
1.10.2019

Työn ja työidentiteetin kehittämisen haasteista

Tulevaisuuden työidentiteetin perusta liittyy yksilön näkökulmasta vaihtoehtojen määrän lisääntymiseen ja mahdollisuuteen ohjata valintoja uteliaisuuden, oppimisen ja itsetuntemuksen perusteella. Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja valmennusyritys TheatreWorks tarttuivat työn ja työidentiteetin muutoksen haasteisiin käynnistämällä Varman henkilöstölle valmennusohjelman, jossa työidentiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittämistä tuettiin draamallisilla lähestymistavoilla.

Työn murroksessa on kyse työn muuttumisesta yhä moninaisemmaksi ja monipuoliseksi. Taustalla vaikuttavat automatisaatio, robotiikka, tekoäly sekä jakamis- ja alustalouden kehitys. Digitaaliseen murrokseen liitetään kuitenkin paradoksi. Samaan aikaan kun työn murros antaa asiantuntijoille lisää valtaa, yritykset ja yksilöt kokevat yhä enemmän suorituspaineita muutoksessa.

Työurat heterogenisoituvat. Työidentiteetti ja sen kehittäminen edellyttävät tulevaisuudessa enemmän paneutumista. Työidentiteetin kehittämiseen tarvitaan yritysten vastuuta ja henkilöstön uudenlaista koulutusta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että osaamisvaje tulee olemaan suurin haaste työn murroksessa. Tästä johtuen työidentiteetin tulisi rakentua sellaiseksi, että se tukee jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja myös mahdollisesti uusien ammattien opettelua.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma kehitti henkilöstönsä ammatillista osaamista draaman keinoin

Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja valmennusyritys TheatreWorks tarttuivat työn ja työidentiteetin muutoksen haasteisiin käynnistämällä Varman henkilöstölle valmennusohjelman, jossa työidentiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittämistä tuettiin draamallisilla lähestymistavoilla. TheatreWorks ja Varma suunnittelivat ja toteuttivat Varman henkilöstölle suunnatun vapaaehtoisen ohjelman. Valmennusohjelmaan osallistuneet kehittivät sekä työidentiteettiä että tekivät suunnitelmia ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tarkoituksena oli tarjota valmennukseen osallistuneille sekä pysähtymisen paikka että tuki löytää omat ammatilliset vahvuudet. Lisäksi valmennuksessa päivitettiin työhön liittyviä unelmia. Tavoitteena oli konkreettisten asioiden edistäminen lyhyen ajan sisällä sekä sopivien sparraajien hankkiminen oman osaamisen kehittämisen tueksi.

Innokkaiden osallistujien määrä yllätti sekä Varman että Theatreworksin. Valmennusryhmiä käynnistettiin useita, sillä kurssit täyttyivät kovin nopeasti. Valmennukseen osallistui yhteensä kuusi eri ryhmää, osallistujamäärän ollessa yhteensä noin 100 henkilöä.

Työn muutos haastaa meitä kaikkia uudistumaan. Kiinnostuitko aiheesta? Varma ja Theatreworks järjestävät Luovalla tuulella -aamiaisseminaari tiistaina 22.10. kello 8.15–11, jossa kuullaan miten työyhteisöteatteri ja työpaikan luovat toimintamallit auttavat henkilöstöä uuden edessä. Ota yhteyttä niin lähetän sinulle kutsun meilitse.

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Näytä kaikki