Esimiehille

Vuorovaikuttava esimiestyö

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Tämä valmennus on hitsannut johtoryhmäämme hyvin yhteen, rakentanut keskinäistä luottamusta ja kasvattanut jokaista osallistujaa esiintyjänä täysin ennen kokemattomilla tavoilla monta kymmentä senttiä.

Juhana J. Idänpää-Heikkilä, Country Medical Director, GlaxoSmithKline Oy

Ihmisten johtaminen vaatii erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Kun esimies kommunikoi ja vuorovaikuttaa taitavasti ja tehokkaasti, hän myös myös johtaa ja vaikuttaa paremmin.

Valmennuksessa kehitetään esimiestaitoja. Miten ymmärtää erilaisia asiantuntijapersoonia? Miten muokata vuorovaikutusta ja kommunikointia erilaisten persoonien mukaan?

Valmennuksessa treenataan aitoja esimiestilanteita. Simuloitavat tilanteet voivat liittyä muun muassa valmentavaan esimiestyöhön, erilaisten persoonallisuuksien kohtaamiseen, leadership-ajattelun viemiseen käytäntöön ja vaikeiden asioiden puheeksiottoon.

Esimiehet saavat yksilöllistä palautetta ja heitä ohjataan kohtaamaan asiantuntijat innostavasti ja rakentavasti, mutta myös kohtaamaan vaikeat asiat.

Tämä valmennus on hitsannut johtoryhmäämme hyvin yhteen, rakentanut keskinäistä luottamusta ja kasvattanut jokaista osallistujaa esiintyjänä täysin ennen kokemattomilla tavoilla monta kymmentä senttiä.

Juhana J. Idänpää-Heikkilä, Country Medical Director, GlaxoSmithKline Oy

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Esiintyjille

Kehitä oma tapasi esiintyä

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Mielikuvien ja kouluttajan antamien täsmällisten esiintymisvinkkien avulla (miten hallita omaa mieltä ja vartalon liikkeitä) pystyin muuttamaan esiintymistäni hetkessä, josta hämmästyin itsekin. Viimeksi käytin saatuja vinkkejä eilisessä esiintymisessä, josta sain äärimmäisen positiivista palautetta! Toimii!

Emmi Gustafsson, sisäinen tarkastaja, Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Esiintyminen, presentaation pito, pitchaus, myyntityö, asiakaskohtaaminen ja neuvottelu. Näissä kaikissa tilanteissa hyödynnät taitoa esiintyä ja vakuuttaa kuulijasi. Kaikki työssään ovat esiintyjiä.

Työssä menestyminen vaatii tänä päivänä taitoa olla esillä ja laittaa itsensä ja persoonansa likoon. Hyvä esiintyminen vaatii toistoja, ja toistoja saadaan vain harjoittelemalla. Sen vuoksi säännöllinen valmentautuminen kannattaa.

Onnistuneessa esiintymisvalmennuksessa annetaan jokaiselle osallistujalle yksilöllisesti palautteita ja harjoitteita oman tyylin, persoonan ja kehitysvaiheen mukaan. Tärkeää on rakentaa omia työkaluja, johon kuuluu itsevarmuuden kasvattaminen, oman esiintyjäminän tunnistaminen ja vahvistaminen, rohkeuden hankkiminen ja kykyä olla joustavasti ja aktiivisesti vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

Harjoitusten lomassa osallistujille annetaan runsaasti palautetta. Tavoitteena on viedä harjoitusten aikana saatu palaute omaan esiintymiseen ja sen uudelleen rakentamiseen.

Esiintymistä tarkastellaan valmennuksissa seuraavien teemojen avulla:

  • omien yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen,
  • tarinan rakentaminen,
  • yhteys kuulijoihin,
  • vuorovaikutus katsojien kanssa,
  • rohkeus heittäytyä muuttuviin tilanteisiin,
  • kehonkieli,
  • puheen tempo,
  • äänenkäyttö,
  • huumorin käyttö tunnelman luomisessa.

Käytä ääntäsi oikein ja osana sisällön kerrontaa

Sinulla on hyvin todennäköisesti käytössäsi vain murto-osa äänesi mahdollisuuksista. Äänenkäytön valmennuksessa pääset vahvistamaan omaa puheilmaisua ja kehittämään äänenkäyttöä osaksi olemassa olevaa esitystä. Saat käyttöösi joukon erilaisia äänenhuollon harjoitteita ja rohkeutta esiintyä voimakkaammin ääntä ja oikeanlaista tauotusta hyödyntäen.

Havainnollista sisältösi tarinoilla

Tarinoilla ja tarinan kerronnalla saat esityssisällöistä ja presentaatiosta mieleenpainuvan. Työpajassa luodaan uusia tarinoita joko olemassa oleviin esityssisältöihin tai luodaan uudet sisällöt ja niihin nivotaan tarinat. Tarinankerrontaa harjoitellaan demoilla.

Sitouta kuulijasi käyttämällä huumoria

Huumorin käytöllä voit erottautua muista esiintyjistä. Työpajassa harjoitellaan stand up -huumorin kirjoittamista osaksi esitystä. Työpaja antaa osallistujille työkaluja, joiden avulla he saavat myyntitilanteesta, puheesta tai esitelmästä inspiroivan. Osallistujat harjoittelevat huumorin esittämistä. Huumorin valmennusta suositellaan kokeneille esiintyjille ja johtajille sekä myynnin ammattilaisille.

Mielikuvien ja kouluttajan antamien täsmällisten esiintymisvinkkien avulla (miten hallita omaa mieltä ja vartalon liikkeitä) pystyin muuttamaan esiintymistäni hetkessä, josta hämmästyin itsekin. Viimeksi käytin saatuja vinkkejä eilisessä esiintymisessä, josta sain äärimmäisen positiivista palautetta! Toimii!

Emmi Gustafsson, sisäinen tarkastaja, Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Tiimeille

Kehitä tiimisi työyhteisötaitoja

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Osallistava ja innostava valmennustyyli tempaisee ihmiset heti mukaansa. Palautteet TheatreWorksin esimiesvalmennuksista ovat olleet kiitettäviä ja yhteistyö mutkatonta – suosittelen lämpimästi!

Kati Kekäläinen, koulutuspäällikkö, TSE Exe, Turun yliopisto

Mitä paremmin tiimi tai työyhteisö pelaa yhteen, sitä parempi yhteishenki, hyvinvointi ja työn tuloksellisuus saavutetaan. Jokainen kohtaaminen työssä voi vahvistaa tai nakertaa yhteisöllisyyttä.

Työyhteisötaitoja on mahdollista vahvistaa ja kehittää. Hyvä yhteisö kykenee itseohjautuvasti korjaamaan ja kehittämään toimintaansa. Tiimivalmennuksissa harjoitellaan näitä asioita joko itse aktiivisesti osallistuen tai näyttelijöiden havainnollistamana.

Ota vaikeat asiat työyhteisössä puheeksi tai anna palaute oikein

Työyhteisössä annetaan ja otetaan vastaan palautetta päivittäin. Kuinka monesti koet, ettei palaute mene perille? Palautteenantotapoja on hyvä muokata vastaanottajan mukaan. Palautteenanto-työpajassa harjoitella erilaisia tapoja antaa palautetta. Simuloimalla tilanteita ja keskustelemalla vaihtoehtoisista tavoista toimia, osallistujat luovat uusia käytäntöja ja niistä jää muistijälki.

Kohtaa erilaiset persoonat työyhteisössä

Mitä tehdä, kun toista ei ymmärrä? Entä mitä tehdä konfliktilanteessa? Miten toimia kun tunteet nousevat pintaan? Valmennuksessa lisätään ymmärrystä erilaisuudesta ja nähdään konkreettisen tekemisen avulla vuorovaikuttamisen ja viestinnän merkitys.

Tulevaisuuden työssä vuorovaikutustaidot korostuvat ja parhaiten pärjäävät sosiaalisesti kyvykkäät osaajat ja työyhteisöt. Näitä vuorovaikutustaitoja harjoittelemme eri valmennusmenetelmin.

Osallistava ja innostava valmennustyyli tempaisee ihmiset heti mukaansa. Palautteet TheatreWorksin esimiesvalmennuksista ovat olleet kiitettäviä ja yhteistyö mutkatonta – suosittelen lämpimästi!

Kati Kekäläinen, koulutuspäällikkö, TSE Exe, Turun yliopisto

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Muutokseen

Muutosjohtaminen ja muutokseen valmentaminen

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Oletteko keskellä kulttuurin tai palvelukonseptin muutosta? Tuntuuko siltä, että henkilöstö ei jaa visiota tai suuntaa ja organisaatiossa velloo monenlaista näkemystä?

Tuemme työyhteisöjen muutoksessa esimerkiksi tarinallistamalla abstraktin muutoksen konkreettiseksi esittämällä sen roolihenkilöiden ja työtapjen kautta. Räätälöimme aina tarinan yrityksen tilanteeseen täsmäosuvaksi. Muutoshaasteet viedään osaksi kuvitteellisen työyhteisön arkea. Ammattinäyttelijöiden esittämät tilanteet antavat mahdollisuuden käsitellä vaikeasti käsiteltävää muutosta, siinä askarruttavia asioita, asenteita ja asennoitumista hyvin konkreettisella tavalla. Tällainen työskentelytapa sopii pienille tai isoimmillekin ryhmille.

Havainnollistamme muutoksen konkreettisella esityksellä, tilannekuville ja roolihenkilöillä.

Rohkeimmille ryhmille suosittelemme osallistavampaa työtapaa, jossa osallistujat itse pääsevät tekemään muutoksen näkyväksi toiminnallisin keinoin.

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Työyhteisöteatteri®

Työyhteisöteatterin® monet mahdollisuudet

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

TheatreWorksin "näytelmä-valmennukset" ovat todellakin olleet hyviä; mielenkiintoisia seurata ja hyvin keskustelua ja ajatuksia herättäviä.

Maija Hanhiala, henkilöstöjohtaja, Kaarinan kaupunki

Onko mielessäsi jokin aihe, tilanne tai asia, johon sinusta teatterillinen esittäminen voisi sopia? Tarvitsetteko abstraktin asian, kuten työyhteisön yhteisöllisyys, asiakaskokemus tai kulttuurin havainnollistamiseen apukeinoja? Onko teillä tulossa henkilöstön kehittämispäivät, asiakas- tai lanseeraustilaisuus? Tarvitsetteko apua tuotteen tai palvelujen käytön tai asiakastarpeen havainnollistamiseen?

Työyhteisöteatteria tai asiakaskokemusteatteria voidaan käsikirjoittaa räätälöiden tarpeisiinne. Erilaisia tilanteita käsitellään fiktion ja roolihahmojen avulla.

TheatreWorksin "näytelmä-valmennukset" ovat todellakin olleet hyviä; mielenkiintoisia seurata ja hyvin keskustelua ja ajatuksia herättäviä.

Maija Hanhiala, henkilöstöjohtaja, Kaarinan kaupunki

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Myynnin ammattilaisille

Myynnin roolipeli

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

TheatreWorks pääsi nopeasti sisälle siihen mitä me ollaan, mitä me halutaan olla, ja tältä pohjalta valmensivat meitä toivottuun suuntaan. Meidän tiimiläisten tapa kommunikoida muuttui radikaalisti, ja oltiin erittäin otettuja valmennuksen tehokkuudesta.

Santtu Vähälä, myyntipäällikkö, Lassila&Tikanoja

Työskenteletkö myynnin parissa? Myyntijohtaja, tiimiesimies tai myynnin ammattilaiseksi haluavat! Haluatko löytää sisäisen myyjäsi tai jalostaa kokeneen kaupparatsun uusille tavoille? Muuntamalla myyntityylisi vahvuuksiesi ja asiakaspersoonan mukaan, saavutat parempia tuloksia.

Myynnin valmennuksissamme teemme konkreettisia harjoituksia esiintymistaidon, neuvottelutaidon ja vuorovaikutustaitojen parissa. Kysy lisää, räätälöidään teidän myyntitiimille oma paletti!

TheatreWorks pääsi nopeasti sisälle siihen mitä me ollaan, mitä me halutaan olla, ja tältä pohjalta valmensivat meitä toivottuun suuntaan. Meidän tiimiläisten tapa kommunikoida muuttui radikaalisti, ja oltiin erittäin otettuja valmennuksen tehokkuudesta.

Santtu Vähälä, myyntipäällikkö, Lassila&Tikanoja

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Asiakaskokemuksen kehittäjille

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja

Miten havainnollistaa, millaista kokemusta yritys ja henkilöstö tuottavat asiakkailleen? Asiakaskokemuksen kehittämisen tueksi käsikirjoitamme käyttäjäprofiloinnin pohjalta asiakaspersoonat ja palvelupolut havainnollistavaksi esitykseksi. Toteutamme myös henkilöstölle asiakaskokemuksen kehittämistä tukevia valmennuksia.

Ota yhteyttä

Satu-Mari Jansson

Toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja